21.06.2024. – Donacija O.Š. Mate Lovraka Županja

Rotary klub Vinkovci donirao je set didaktičkih igračaka i projektor za razred s posebnim
potrebama O.Š. Mate Lovrak u Županji
„Od ove školske godine naša škola je dobila posebne razredne odjele za učenike
s teškoćama u razvoju, jedan posebni razredni odjel i jednu posebnu odgojno-
obrazovnu skupinu. Cilj nam je omogućiti svakom učeniku da svoja obrazovna
postignuća pokaže u potpunosti kao i ostali učenici, te da osiguramo učenicima
ostvarivanje prava koja mu pripadaju prema važećim propisima. Naravno
osigurati i ravnopravnost svih učenika i primjereni odnos prema njihovim
različitostima.“ napomenuo je ravnatelj škole Marijan Oršolić.
„Svi rotary klubovi su prepoznati u javnosti i imaju kompetentne i predane članove
uključene u programe i aktivnosti služenja, koji se profesionalno umrežuju kako bi
osnažili svoje društveno i rotarijansko djelovanje. Ponosno služimo i ustrajno
pridonosimo zajednici u kojoj djelujemo i u koju smo neodvojivo uključeni.“ Istaknuo je
Vedran Lešić, predsjednik RC Vinkovci.