Donacija Rotary kluba Vinkovci i Rotaracta Vinkovci u vinkovačku socijalnu samoposlugu

Rotary klub Vinkovci i Rotaract Vinkovci u zajedničkoj akciji donirali su u vinkovačku socijalnu samoposlugu hranu i higijenske potrepštine u iznosu od 5.500,00 kn. Udruga Mladi protiv gladi osnovana je u Vinkovcima od strane skupine mladih ljudi, vođenih kršćanskim načelima i koja isključivo volonterski i pod motom »Siromaštvo nije izbor, pomaganje jest!« opskrbljuje hranom i higijenskim potrepštinama više od 850 socijalno ugroženih obitelji u sklopu projekta „Socijalna samoposluga Vinkovci“, koji je pokrenut od strane udruge 16. veljače 2013. godine. Udruga bazira svoj rad na volonterskom angažmanu, a tijekom svog rada i postojanja Udruga “Mladi protiv gladi” provela je više od 300 humanitarnih akcija te na brojnim sportskim i kulturnim događanjima ostvarila suradnju sa sudionicima društvenog, kulturnog i sportskog života u zajednici.

23.12.2020.