Učitavanje

Članovi

Maršić
Odbor za Youth Exchange
Josip Kalenić
Odbor za TRF
Antonio Petković
Odbor za Youth Exchange
Mihovil Stanić
Odbor za Youth Exchange
Krešimir Španić
Odbor za Youth Exchange
Tomislav Filić
Odbor za TRF
Matijašević
Odbor za TRF
Marčinko
Odbor za TRF
Špehar
Odbor za članstvo
Sučić
Odbor za članstvo
Bikić
Odbor za članstvo
Zdenko Paulenka
Odbor za organizaciju predavanja
Becić
Odbor za organizaciju predavanja
Igor Barac
Odbor za organizaciju predavanja
Grabovac
Odbor za organizaciju predavanja
Bekavac
Odbor za organizaciju predavanja
Zlatko Cvrković
Odbor za financijsku potporu
Lešić
Odbor za financijsku potporu
Goran Šarić
Odbor za financijsku potporu
Bosiljko Stanić
Odbor za članstvo, Odbor za financijsku potporu
Josip Papac
Odbor za financijsku potporu
Marko Vidić
Odbor za odnose sa javnošću
Šarčević
Odbor za odnose sa javnošću
Mario Levanić
Odbor za odnose sa javnošću
Adžić
Odbor za odnose sa javnošću
Šporčić
Odbor za odnose sa javnošću