Učitavanje

Misija i vizija

Svrha Rotary-a jest ohrabrivati i njegovati načelo služenja kao osnove vrijednog pothvata te, poglavito, ohrabrivati i njegovati:

Ciljevi i program kluba ostvaruju se obavljanjem sljedećih djelatnosti kroz područja djelovanja koja predstavljaju teorijske i praktične okosnice za rad kluba, a utemeljene su kao Pet pravaca služenja:

  1. Služenje klubu, prvi Pravac služenja, uključuje djelovanje koje bi član trebao poduzeti u ovom klubu kako bi potpomogao njegov uspješan rad.
  2. Služenje struci, drugi Pravac služenja, ima ulogu promicanja visokih etičkih načela u poslovanju i zvanju, prepoznavanja važnosti poštivanja svih korisnih zvanja i njegovanjem ideala služenja kao težnje u svim zvanjima. Uloga članova uključuje i osobno ponašanje i vođenje poslova u skladu s načelima Rotaryja.
  3. Služenje zajednici, treći Pravac služenja, obuhvaća različite napore koje članovi čine, ponekad u zajedništvu s drugima, kako bi unaprijedili kvalitetu života onih koji žive u području djelovanja kluba, uključujući prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
  4. Međunarodno služenje, četvrti Pravac služenja, uključuje one aktivnosti koje članovi provode kako bi unaprijedili međunarodno razumijevanje, dobru volju i mir njegovanjem poznanstava s ljudima u drugim državama, njihovim kulturama, običajima, postignućima, ambicijama i problemima kroz predavanja i korespondenciju te kroz suradnju u svim klupskim aktivnostima i projektima osmišljenima u svrhe pomaganja ljudima u drugim državama.
  5. Služenje mladima, peti Pravac služenja, prepoznaje pozitivnu promjenu koju mladi ljudi čine kroz aktivnosti razvijanja vještina vođenja, uključenje u projekte služenja u zajednici i međunarodne projekte služenja te na programima razmjene koji obogaćuju i podupiru mir u svijetu i kulturalno razumijevanje.