Učitavanje

Odbori

Odbor za odnose sa javnošću:

Šporčić, Adžić, Levanić, Šarčević, Vidić

Odbor za financijsku potporu:

Papac, Bosiljko Stanić, Šarić, Lešić, Cvrković

Odbor za organizaciju predavanja:

Bekavac, Grabovac, Barac, Becić, Paulenka

Odbor za članstvo:

Bikić, Sučić, Špehar, Bosiljko Stanić

Odbor za TRF:

Marčinko, Matijašević, Filić, Kalenić

Odbor za Youth Exchange:

Španić, Stanić Mihovil, Petković, Maršić