Rotary Citation

najznačajnija nagrada koju Rotary klub može postići, a naš klub ju je postigao za razdoblje 2020-21. Tijekom godine koja je bila izazovna za mnoge rotarijance diljem svijeta, naš klub je pokazao predanost postizanju svojih ciljeva, što u konačnici oblikuje našu budućnost  i pomaže jačanju Rotary-a.

Rotari Citation