Učitavanje

Rotary

1. Što je rotary?

Postoji mnogo definicija, no većini je zajedničko sljedeće:

Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima,  cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumijevanje u svijetu.

Od riječi “Rotary” treba razlikovati “Rotary International” (RI), čime se misli na svjetsku organizacijsku strukturu (klubove i distrikte u svim dijelovima svijeta, te centralu u Evanstonu, IL, USA).

Rotary International je prva svjetska “Service club” organizacija koja trenutno ima više od 1.2 milijuna članova u gotovo svim zemljama svijeta.

Između ostalog, RI je zbog svojih aktivnosti (kao što su “PolioPlus”, “World Understanding and Peace”, itd.), nevladina udruga međunarodnog značenja, priznata i od strane UN-a.

2. Rotary district

Rotary District 1913 je dobrovoljna, samostalna i neprofitna udruga Rotary klubova na području Republike Hrvatske, koji su ujedno članovi Rotary Internationala.

Prvi klub osnovan u Hrvatskoj je Rotary klub Zagreb koji je 23. listopada 1990. uključen u svjetsku Rotary zajednicu. Od tada do danas osnovano je 55 klubova širom Hrvatske i okuplja 1426 rotarijanki i rotarijanaca.

Nakon više od 20 godina uspješnog djelovanja naših klubova u okviru regionalnog Distrikta 1910, odlukom Rotary Internationala formiran je samostalni Distrikt 1913 koji podupire rad i razvoj klubova na području Hrvatske, prateći potrebe lokalnih zajednica, a u skladu s Rotary načelima i zakonskim regulativama.

Povelju Distrikta 1913 osobno je uručio predsjednik Rotary Internationala Ray Klinginsmith prvom guverneru Distrikta 1913 dr. Ivi Husiću na svečanosti koja se održala u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, 18. lipnja 2011.

Do sada su hrvatski Rotary klubovi ostvarili mnoge projekte i programe te tako pomagali stanovnicima Hrvatske, većinom iz vlastitih izvora ali i međunarodnom suradnjom drugih Rotary klubova koji se rado odazivaju i materijalnim i osobnim sudjelovanjem.

Osnivanjem Distrikta 1913 hrvatski rotarijanci prihvatili su odgovornost i izazove ove velike i ugledne svjetske organizacije u samostalnom iniciranju i pomaganju po principima pravednog služenja zajednici.

3. Rotary international

https://www.rotary.org/

4. Rotary zaklada

Rotary zaklada (engl. The Rotary Foundation) je zajednička zaklada svih rotarijanaca, sada već više od 1,2 milijuna diljem svijeta  Rotary zaklada je u široj zajednici prepoznata po svojoj učinkovitosti i postotku sredstava koja uspije angažirati za svoje projekte i to ponajviše zbog rotarijanaca koji su angažirani u provođenju projekata služenja. Također, sredstva koja Zaklada prikupi u najvećoj su mjeri sredstva samih rotarijanaca, ali i prijatelja Rotarija i ljudi dobre volje koje se identificiraju s misijom nekih od programa ili Zaklade. Zato s pravom govorimo kako je Rotary zaklada srce i snaga Rotarija!

Rotarijanci sredstva prikupljaju pod geslom „Svaki rotarijanac, svake godine“ (engl. Every Rotarian, Every Year) te se spretno i sretno natječu tko će uplatiti ili prikupiti više sredstava za Zakladu. Za to je Zaklada pripremila sustav nagrada i priznanja od kojih je najpoznatija nagrada Paul Harris član (engl. Paul Harris Fellow. Sredstva se uplaćuju u jedan od programa – fondova od kojih je najpoznatiji  Godišnji fond – SHARE (engl. Annual fund – SHARE, share – dijeliti, udio) kroz koji se dio sredstava vraća na raspolaganja distriktu iz kojeg su stigle uplate za potrebe distriktnih potpora. Uz Godišnji fond postoje i Trajni fond (engl. Permanent Fund, također i Endowment Fund) čija sredstva ostaju trajno vezana u Zakladi pa se samo prinos fonda koristi za financiranje programa, PolioPlus fond čija su sredstva namijenjena iskorjenju dječje paralize u svijetu te Fond za Rotary centre za mir. Sredstva se mogu uplatiti i specifično za neki od 6 fokusa interesa Zaklade, a koja se koriste kroz programe potpore.

To je drugi smjer – sredstva Rotary zaklade koriste upravo rotarijanci. Tako se sredstva uplaćena za 6 područja fokusa stavljaju na raspolaganje klubovima i distriktima kroz program Globalnih potpora (engl. Global Grants), a dio uplaćen kroz SHARE kroz program Distriktnih potpora (engl. District Grants) za programe koji sami ili s partnerima osmisle, ali i za programe koji su strukturirani i prepoznati na globalnoj razini kao što su Programi razmjene mladih (engl. Youth Exchange Programs) ili Timovi za obuku u zvanju (engl. Vocational Training Teams), PolioPlus i Rotary centri za mir, a koje sve provode rotarijanci. Dodatno, Rotary International s biranim partnerima ulazi i u posebne programe koji se nude kao Pakirane potpore (engl. Packaged Grants) u kojima partner osigurava 100% sredstava, a rotarijanci provođenje programa.

Od 1947. godine Rotary zaklada je kroz svoje programe financirala potpora u vrijednosti preko 3 milijarde USD! U to svakako valja pribrojiti i sredstva koja se prikupljaju i koriste na razini klubova, danas njih skoro 35 tisuća diljem svijeta. Svaki rotarijanac, svake godine u idealu služenja!